Simpozium i organizuar nga Shoqëria Stomatologjike Shqiptare

Simpoziumi është i akredituar me 8 pikë për pjesëmarrje pasive dhe 12 pikë për pjesëmarrje aktive.

Me datë: 29.11.2020 ONLINE në ZOOM
Kuotizimi: 900 denarë, ndersa 800 denarë për anëtarët e SH.S.SH-së që kanë paguar anëtarësinë për vitin 2020

Mënyra e pagesës:
Xh.ll: 290 4000003980 22
Deponent: TTK Banka
Qellimi: emri dhe mbiemri, nr i licences dhe emaili

Për kolegët nga Kosova dhe Shqipëria:
Pikat e simpoziumit janë të pranuar nga Oda Stomatologjike e Kosovës dhe Shqipërisë

Mënyra e pagesës:
IBAN: MK07290701000413881
Swift Code: TTXBMK2X
Xh.ll: 290400000398022
Deponent: TTK Banka
Kuotizimi: 15 euro

Regjistrimi është i obligueshëm duke dërguar email në adresën aiam.shishm@gmail.com, me të dhënat tuaja:

 • Emri dhe mbiemri
 • Numri i Licencës (për shtetasit e Maqedonisë së Veriut)
 • Adresa
 • Telefoni
 • Shteti
 • Email
Ju lutemi që të dhënat të shënohen sakt, vecanërisht emaili pasi do ju dergohet linku i simpoziumit dhe cetrifikata
Nëse nuk merni email para eventit kontrolloni kutinë spam/junk.
Ju faleminderit

Kongresi i Dyte i Implantologjise dhe Kirurgjise Orale

Te nderuar kolegë
Kemi nderin dhe kënaqësinë t'ju informojmë se Kongresi i Dyte i Implantologjise dhe Kirurgjise Orale i cili u anulua në muajin Maj do të mbahet me 2 dhe 3 Tetor 2020.
Kongresi është i akredituar nga komisioni për çështje stomatologjike pranë Odës Stomatologjike të Maqedonisë me 20 pikë për pjesëmarrje aktive dhe 16 pikë për pjesëmarrje pasive.

Me datë: 2 dhe 3 Tetor 2020
Kuotizimi: 1500 denarë, ndersa 1000 denarë per anëtarët e Shoqërisë Stomatologjike Shqiptare, MSD, BDIZ-Edi dhe Shoqatës së Implantologeve Shqipetare te Maqedonise

Mënyra e pagesës:
Pranon: MSD
Xh.ll: 300 0000020587 64
Deponent: Komercialna Banka
Qellimi: Za Kongres za: emri dhe mbiemri, nr i licences dhe emaili

Për kolegët nga Kosova dhe Shqipëria:
Pikët e kongresit janë të pranuar nga Oda Stomatologjike e Kosovës dhe Shqipërisë

Mënyra e pagesës:
IBAN: MK07290701000413881
Swift Code: TTXBMK2X
Xh.ll: 290400000398022
Deponent: TTK Banka
Kuotizimi: 25 euro

Regjistrimi është i obligueshëm duke dërguar email në adresën aiam.shishm@gmail.com, me të dhënat tuaja:

 • Emri dhe mbiemri
 • Numri i Licencës (për shtetasit e Maqedonisë së Veriut)
 • Organizata Shëndetësore
 • Adresa
 • Telefoni
 • Shteti
 • Email
Ju lutemi që të dhënat të shënohen sakt, vecanërisht emaili pasi do ju dergohet linku i kongresit dhe cetrifikata
Nëse nuk merni email para eventit kontrolloni kutinë spam/junk.
Ju faleminderit

Simpozium i organizuar nga Shoqëria Stomatologjike Shqiptare

Tema: "Stomatologjia sot - Karcinoma orale"
Me datë: 01.03.2020 ora 10:00
Vendi: Rektorati i UT-së
Kuotizimi: 900 den; për anëtarët e SH.S.SH-së që kanë paguar anëtarësinë (për vitin 2020) 800 den
Pagesa bëhet në xhirollogarinë 290 4000003980 22
Deponues: TTK Banka

Për ata që do të bëjnë pagesën nëpërmjet xhirollogarisë dhe nuk do të jenë të pranishëm në simpozium nuk mbajmë përgjegjësi për çertifikatën e tyre.
Simpoziumi është i akredituar 8 pikë me pjesëmarrje pasive dhe 12 pikë me pjesëmarrje aktive.

Ky simpozium është në grupin e 7 simpoziumeve që në vitet e ardhshme do të duhet patjetër të ndiqen sepse nuk do të mund t’ju ripërtrihen (vazhdohen) licencat nga ana e Odës, kuptohet nëse rregullorja ekzistuese do të jetë në fuqi edhe në të ardhmen.

 

Kongresi i Dytë Ndërkombëtar për Kirurgji Orale dhe Implantologji; Simpoziumi i 14-të Evropian i BDIZ EDI

Tema: Kirurgjia orale, Patologjia dhe Radiologjia, Implantologjia dhe Kirurgjia Regjeneruese, Protetika mbi implante, Estetika Periorale dhe tema të përgjithshme.
Me datë: 28-30.05.2020
Vendi: Hoteli Double Tree by Hilton në Shkup
Kuotizimi:

Regjistrimi Regjistrimi Regjistrimi
Lloji i pjesmarjes Deri më 15.03.2020 Deri më 01.05.2020 Pas 01.05.2020
Anëtarë të SHSM-SHKOM, SHSSHM-SHISHM, EDI of Macedonia ( me vërtetim për pagesë të anëtarësimit për vitin 2020) 55 EUR/
3.380 den
70 EUR/
4.300 den
95 EUR/
5.840 den
Pjesëmarës të cilët nuk janë anëtarë të Shoqatave 80 EUR/
4.920 den
100 EUR/
6.150 den
125 EUR/
7.690 den
*Specializant, student dhe shoqërues të tjerë 30 EUR/
1.850 den
50 EUR/
3.080 den
60 EUR/
3.690 den

Pagesa bëhet në xhirollogarinë e Global Net ADV xh.ll 200-0031649772-96
Deponues: Stopanska Banka AD Skopje
Qëllimi i pagesës: Regjistrimi per kongresin e 2-të EDIMPLANT-2020

**TЁ GJITHA PAGESAT DUHET TЁ KRYHEN PARA SE TE FILLOJЁ KONGRESI OSE DARKA SOLEMNE!!!

SHOQATA E STOMATOLOGËVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS.(SHSRK)

 

 

Njoftim

 

 

Oda e Stomatologëve të Kosovës, Kongresin e V-të Mbarkombëtar të Stomatologjisë i cili mbahet më 27-29 Tetor 2017 në Swiss Diamond Hotel në Prishtinë, e poenton si vijon:

 

 

Ligjëruesit e ftuar-17 pikë

Prezantimi oral-15 pikë

Poster prezantimi-13 pikë

Pjesmarrësit pasiv-12 pikë

2 koautorët e parë-0.5 pikë